Μετεγγραφές 2021: Αυστηροί όροι και «δεύτερες ευκαιρίες»

Μετεγγραφές 2021: Με αυστηρούς όρους αλλά και «δεύτερες ευκαιρίες» θα πραγματοποιηθούν και φέτος οι μετεγγραφές για τους φοιτητές στα Πανεπιστήμια.

Eν αναμονή της εγκυκλίου που θα ορίσει τις λεπτομέρειες και την προθεσμία για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, το iPaidia.gr έχει συγκεντρώσει τους βασικούς «κανόνες» για τους δικαιούχους μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Με βάση μετεγγραφής κι επιπλέον αυστηροποίηση της αντιστοιχία των τμημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές, ενώ μπορούν να επωφεληθούν από τη «δεύτερη ευκαιρία» της μετακίνησης φοιτητή που υποβάλλεται ταυτόχρονα με την δήλωση για μετεγγραφή.

Τι ισχύει για τις φετινές μετεγγραφές Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή, είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής (δηλαδή ο αριθμός των μορίων, ο οποίος προκύπτει από τον αριθμό των μορίων της βάσης εισαγωγής κάθε Τμήματος Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α., αφαιρουμένων των 2.750 μορίων του τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής).

Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 14.000 μόρια μπορεί να μετεγγραφεί σε σχολή με βάση έως 16.750 μόρια.

Η παρεμφερής ονομασία των τμημάτων δεν εξασφαλίζει την μετεγγραφή, καθώς το ΦΕΚ που ορίζει τις αντιστοιχήσεις περιλαμβάνει 94 τμήματα, τα οποία είναι «ορφανά», δηλαδή χωρίς αντιστοίχηση. Μεταξύ αυτών και η Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, που δεν έχει καμία αντιστοίχηση με τις υπόλοιπες πέντε σχολές.

Άλλα αντικείμενα σπουδών χωρίς αντιστοίχηση Τουριστικών Σπουδών: Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, στο δημοφιλές τουριστικό αντικείμενο σπουδών, αντιστοίχιση έχουν τα τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Παν. Αιγαίου) και Τουριστικών Σπουδών στο ΠΑΠΕΙ, ενώ τα αντίστοιχα τμήματα Σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Πανεπιστήμιο Πατρών δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης μόνο μεταξύ τους. Πληροφορική:

Οι υποψήφιοι του 2ου και 4ου επιστημονικού πεδίου που διεκδικούν τμήματα Πληροφορικής, δεν μπορούν να αιτηθούν μετεγγραφής σε ομοειδές τμήματα κεντρικού ιδρύματος εάν έχουν πετύχει την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά), Διεθνές πανεπιστήμιο Ελλάδας (Καβάλα) και Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Αρτα) παρά μόνο των τριών αυτών τμημάτων μεταξύ τους Τμήματα Φυσικής-Μαθηματικών: Διακρίσεις και στα εν λόγω τμήματα για τους υποψηφίους του 2ου επιστημονικού πεδίου προκύπτουν από το ΦΕΚ των αντιστοιχίσεων, με τα τμήματα Μαθηματικών στα πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας και έδρες τη Λαμία και τη Καστοριά αντίστοιχα να δίνουν τη δυνατότητα μεταφορά θέσης μόνο μεταξύ τους.

Στη Φυσική, το ίδιο ισχύει με τα τμήματα σε Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λαμία) και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (Καβάλα) όπου αποκλείονται οι υποψήφιοι από τη δυνατότητα μεταφοράς θέσης σε άλλα τμήματα με ίδιο αντικείμενο σπουδών. Σχολές Μηχανικών: Οι υποψήφιοι του 2ου επιστημονικού πεδίου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλες οι σχολές Μηχανικών στα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχουν μεταξύ τους αντιστοιχία και όχι με τις υπόλοιπες σχολές Μηχανικών. Οικονομικά τμήματα: Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής των Πανεπιστημίων Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Διεθνούς Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν έχουν αντιστοίχιση με τα αντίστοιχα τμήματα στα κεντρικά Ιδρύματα.

Εξαιρείται το Οικονομικών Επιστημών στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας και Ιωαννίνων που έχει αντιστοίχιση με τα αυτά των κεντρικών ιδρυμάτων.

Μετακίνηση Φοιτητή Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να πάρει μετεγγραφή λόγω βαθμολογικού ορίου (βάση μετεγγραφής 2.750 μορίων) ή αν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό των θέσεων από τις μετεγγραφές, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης από 1 έως 5 τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου και εντός 2 το πολύ διαφορετικών περιφερειακών Ενοτήτων από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το Τμήμα στο οποίο έχει αρχικά εισαχθεί.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι τα τμήματα να τα έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του και να έχει περισσότερα μόρια από τη βάση εισαγωγής. Για παράδειγμα ένας φοιτητής με 14.000 μόρια μπορεί να μετακινηθεί σε τμήμα του οποίου η βάση εισαγωγής είναι κάτω από 14.000 μόρια.

πηγή: i paideia

Απάντηση