Διευκρίνιση για τις Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωμετρίας

Θέμα: «Διευκρίνιση για τις Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωμετρίας της Β΄ τάξης του Λυκείου Ε.Α.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022».

Σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος:
Με Αρ. Πρωτ. 139938/Δ2/02-11-2021 με θέμα «Διευκρίνιση για τις Οδηγίες Διδασκαλίας του μαθήματος της Γεωμετρίας της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022» αφορά και τα Λύκεια Ε.Α.Ε.
Συγκεκριμένα, στις συνημμένες οδηγίες διδασκαλίας για τη Γεωμετρία της Β΄ ΓΕΛ στο με αρ. πρωτ. 124011/Δ3/1-10-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας, στο Κεφάλαιο 7ο, στη σελίδα 3, 6η – 7η γραμμή, η πρόταση: «Να γίνει σύντομη αναφορά στις ιδιότητες των αναλογιών και να δοθεί έμφαση στο Θεώρημα του Θαλή και στα Θεωρήματα διχοτόμων» να αντικατασταθεί με την πρόταση: «Να γίνει σύντομη αναφορά στις ιδιότητες των αναλογιών και να δοθεί έμφαση στο Θεώρημα του Θαλή».

Απάντηση