Ο γρίφος της ημέρας – Τα τριάρια (για καλούς λύτες)

Πως με πέντε τριάρια μπορούμε να φτιάξουμε παράσταση ίση με τριανταένα;

4 σχόλια

  1. Mikro Roulaki

    3²*3+3+3/3=9*3+3+1=27+3+1=31

Απάντηση