Ο γρίφος της ημέρας – Τα αυγά (για καλούς λύτες)

Όταν ρώτησαν ένα σοφό χωρικό, πόσα αυγά έχει στο καλάθι του, αυτός απάντησε έτσι: Έχω λιγότερα από 100. Όταν τα μετρώ ανά 6 ή ανά 3, ή ανά 5 ή ανά 2 περισσεύει ένα, ενώ όταν τα μετρώ ανά 7 περισσεύει κανένα. Πόσα αυγά είχε στο καλάθι;

6 σχόλια

 1. Α. Β. Γ

  6*15+1=91
  3*30+1=91
  5*18+1=91
  2*45+1=91
  7*13+0=91

 2. michalis zartoulas

  Έστω χ τα αυγά ,τότε το χ-1 είναι πολλαπλάσιο του 6 ,του 3 ,του 5 και του 2 ,άρα και του 30. Επομένως το χ-1 θα είναι ή 30 ή 60 ή 90 ,δηλαδή το χ θα είναι ή 31 ή 61 ή 91 ,από τα οποία μόνο το 91 διαιρείται με το 7,άρα τα αυγά είναι 91.

Απάντηση