Ο γρίφος της ημέρας – Ο προπάππος της Μαρίας (για πολύ καλούς λύτες)

Ο προπάππος της Μαρίας διηγιόταν πως το βράδυ της 15ης Φεβρουαρίου του 1923 έπεσε για ύπνο και ξύπνησε την 1η Μαρτίου. Η αλήθεια ήταν πως ένιωθε πολύ κουρασμένος, αλλά όχι τόσο για να κοιμηθεί 13 μέρες. Τι είχε συμβεί;

5 σχόλια

 1. Nora

  Με βασιλικό διάταγμα εισήχθη στην Ελλάδα το Γρηγοριανό ημερολόγιο την 16 Φεβρουαρίου 1923 η οποία ορίστηκε ως 1 Μαρτίου 1923.

 2. Mikro Roulaki

  Τη μέρα αυτή μετατράπηκε το ιουλιανό ημερολόγιο σε γρηγοριανό και προστέθηκαν 13 ημέρες.

 3. Ιωάννης

  Με βασιλικό διάταγμα εισήχθη στην Ελλάδα το Γρηγοριανό ημερολόγιο την 16 Φεβρουαρίου 1923 η οποία ορίστηκε ως 1 Μαρτίου 1923.

 4. kostasagria

  Με βασιλικό διάταγμα εισήχθη στην Ελλάδα το Γρηγοριανό ημερολόγιο την 16 Φεβρουαρίου 1923 η οποία ορίστηκε ως 1 Μαρτίου 1923

 5. Carlo de Grandi

  Αποφασίσθηκε η μετάβαση από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η ανωτέρω απόφαση θεσπίσθηκε με Νομοθετικό Διάταγμα στη Βουλή «Περί του νέου πολιτικού ημερολογίου», στις 18 Ιανουαρίου 1923, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 – Ιανουαρίου – 1923, που όριζε η 16η Φεβρουαρίου 1923 να ονομασθεί 1ή Μαρτίου 1923. Αφαιρέθηκαν δηλαδή 13 ημέρες από το έτος 1923, γιατί στις 10 ημέρες λάθους μεταξύ Γρηγοριανού και Ιουλιανού από το 325 έως το 1582 είχε επέλθει καθυστέρηση και άλλων τριών ημερών που είχαν παρέλθει από την πρώτη εισαγωγή του Γρηγοριανού ημερολογίου. Γι’ αυτό άλλωστε το έτος 1923 στην Ελλάδα δεν είχε 365 ημέρες, αλλά 352, όποτε και κανένας Έλληνας υπήκοος δεν έχει πιστοποιητικό γεννήσεως με ημερομηνία από 16 έως 28 Φεβρουάριου 1923.

Απάντηση