Νέα έκδοση 3.2 της e-me με σημαντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις!

Νέα έκδοση 3.2 της e-me με σημαντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις!

• Νέα εφαρμογή Κυψέλης «Βιβλιοθήκη υλικού» (e-me Library): χώρος για οργάνωση του υλικού αναφοράς της κυψέλης και διάθεσή του στα μέλη της
• Δυνατότητα «Like» («καρδούλα») σε αναρτήσεις και σχόλια
• Δυνατότητα αντιγραφής αναρτήσεων (posts) και επικόλλησης στον τοίχο άλλης κυψέλης
• Προσωρινή αποθήκευση προσχεδίου ανάρτησης ή σχολίου στον τοίχο κυψέλης
• Νέοι τύποι διαδραστικών αντικειμένων e-me content (Information Wall, Structure Strip, AR Scavenger, Cornell Notes)
• Δυνατότητα καθορισμού ημερομηνίας και ώρας που μια εργασία θα γίνει ορατή σε όσους έχει ανατεθεί.
• Προσθήκη στο infographic νέων κόμβων για «Παρουσιάσεις» και «Άρθρα – Δημοσιεύσεις»

Απάντηση