Έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ για τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών

Έρευνα αναμενόμενου χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ (2023)

Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

Η παρούσα έρευνα είναι πιθανότητα η πρώτη πανελληνίως που υπολογίζει τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης σπουδών σε προπτυχιακό πρόγραμμα και τον συσχετίζει με την επίδραση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ), βασισμένη σε στοιχεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η έρευνα χρησιμοποιεί δεδομένα από τους 455 φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα 4 πρώτα έτη φοίτησης του Τμήματος. Επομένως συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστημιακό Τμήμα από την έναρξη λειτουργίας του το 2019 (νόμος 4610/2019) μέχρι και σήμερα στελεχώνοντας τα τέσσερα κανονικά έτη φοίτησης του Τμήματος. 

Στο  Σχήμα 1 (αριστερά) εικονίζεται η  κατανομή ενεργών και ανενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης. Στους ενεργούς συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα μάθημα από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, ενώ αντίθετα οι ανενεργοί συγκεντρώνουν 0 διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.). Οι μικρότεροι αριθμοί στα δύο πρώτα έτη φοίτησης οφείλονται στην εφαρμογή της ΕΒΕ, οπότε το Τμήμα δέχθηκε 51 και 52 φοιτητές για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23, αντίστοιχα. Σύμφωνα με το Σχήμα 1 (δεξιά), που απεικονίζονται τα ποσοστά ενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως πλέον το 70% των επιτυχόντων επιλέγουν να παρακολουθήσουν το Τμήμα αποκλειστικά διά ζώσης, γεγονός ιδιαίτερα θετικό. Σύμφωνα με τηλεφωνική έρευνα που έχει γίνει στο Τμήμα η αδυναμία παρακολούθησης διά ζώσης, οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς παράγοντες.

Σχήμα 1: Κατανομή ενεργών και ανενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης (αριστερά). Ποσοστό ανενεργών φοιτητών ανά έτος φοίτησης (δεξιά). 

Σχήμα 2: Αριθμός των φοιτητών (αριστερά) και το ποσοστό τους επί των ενεργών φοιτητών (δεξιά) ως προς τον προσδοκώμενο χρόνου αποφοίτησης (σε 4 και 5 έτη) ανά έτος φοίτησης. 

Βασισμένοι στις Δ.Μ. που έχουν συγκεντρώσει οι φοιτητές όπως προκύπτουν από τα μαθήματα που έχουν περάσει επιτυχώς και τον αριθμό των εξεταστικών περιόδων που έχουν συμμετάσχει μπορούμε να υπολογίσουμε τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Για παράδειγμα, η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ στα 4 έτη φοίτησης (συμμετοχή κατά μέγιστο σε 12 εξεταστικές), απαιτεί για τον φοιτητή να συγκεντρώνει κατά μέσο όρο ανά εξεταστική περίοδο τουλάχιστον 19 Δ.Μ., ώστε τελικά να συγκεντρώσει 228 Δ.Μ. από τα μαθήματα στις 12 εξεταστικές σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.  Η αντίστοιχη τιμή για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σε 5 έτη φοίτησης είναι 15.2 Δ.Μ..

Στο Σχήμα 2 εικονίζεται ο αριθμός των φοιτητών (αριστερά) και το ποσοστό τους επί των ενεργών φοιτητών (δεξιά) ως προς τον προσδοκώμενο χρόνο αποφοίτησης (σε 4 και 5 έτη) ανά έτος φοίτησης. Τα δεδομένα για τους πρωτοετείς φοιτητές (1ο έτος φοίτησης) που έχουν συμμετάσχει μόνο σε μία εξεταστική δεν είναι ακόμα τόσο ασφαλή, αλλά συνολικά φαίνεται ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό φοιτητών να είναι σε θέση να ολοκληρώσει κανονικά τις σπουδές του (στα 4 έτη φοίτησης) που προσεγγίζει το 30% για τους φοιτητές στο 2ο έτος. Το χαμηλοτερο αντίστοιχο ποσοστό, που είναι της τάξης του 10%, για το 3ο και 4ο έτος φοίτησης συνδέεται και με την περίοδο που γινόταν υποχρεωτικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω covid19, τη μεγάλη αναλογία φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ που ίσχυε πριν την ΕΒΕ, αλλά και τις χαμηλότερες βαθμολογίες που εισάγονταν τότε οι φοιτητές. Όλοι παραπάνω παράγοντες πλέον έχουν εξαλειφθεί και ειδικά με την βελτιωμένη αναλογία φοιτητών ανά καθηγητή που ισχύει πλέον στο Τμήμα λόγω της μείωσης των εισακτέων, η ποιοτική διδασκαλία και η φοιτητοκεντρική προσέγγιση που απολαμβάνουν οι φοιτητές μας έχουν συνεισφέρει ιδιαίτερα θετικά στην ουσιαστική βελτίωση του προσδοκώμενου ρυθμού αποφοίτησης.

Συμπερασματικά, με τα σημερινά δεδομένα ένα στους τρεις ενεργούς φοιτητές του Τμήματος αναμένεται να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στα τέσσερα έτη φοίτησης. 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό  πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε αποφοίτους Τμημάτων με ψηφιακές δεξιότητες. Το Τμήμα ΔΕΤ αποτελεί μια σημαντική επιλογή για τους υποψηφιους που δικαιολογείται πλήρως και από τα παρακάτω στοιχεία που το αφορούν: 

Αναφορές

[1] Πιστοποιήθηκε με Έξι Άριστα από την ΕΘΑΑΕ το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών μας

https://mst.hmu.gr/pistopoiithike-me-exi-arista-apo-tin-ethaae-to-proptychiako-programma-spoydon-mas/ 

[2]  J. Fanourgiakis, C. Panagiotakis and I. Konstantourakis, Exploring the Research-based Ranking and the University Impact in Greece: A Case of Peripheral Departments of Management and Economics, COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 2021.

https://mst.hmu.gr/dimosieysi-tis-meletis-toy-tmimatos-gia-tis-ereynitikes-epidoseis-perifereiakon-panepistimiakon-tmimaton-oikonomikis-kateythynsis/ 

[3] Γεωργία Παρθύμου, Μαρία Μαρκάκη και Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης,  Έρευνα Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ (2022)

https://mst.hmu.gr/ereyna-epaggelmatikis-apokatastasis-apofoiton-2022/ 

[4] Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

https://mst.hmu.gr/metaptyxiako/metaptychiako-programma/ 

[5] https://mst.hmu.gr/tmima/ypopshphioi-phoithtes/ 

Απάντηση