Βιωματικό – Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τους καθηγητές Μαθηματικών

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μαθηματικών της ΔΔΕ Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας, ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς κλ.ΠΕ03, ότι θα  γίνει για τους καθηγητές Μαθηματικών της ΔΔΕ Λάρισας το υβριδικό – επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Τεχνικές, Παρατήρηση και Βελτιστοποίηση της Διδασκαλίας των Μαθηματικών».
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα αποτελείται από δύο μέρη:
A.
Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, διάρκειας 30 ωρών στις ενότητες:
1) Μορφές τεχνικές και όργανα παρατήρησης της διδασκαλίας.
2) Τεχνικές Διδασκαλίας.
3) Η Παρατήρηση ως επιλεκτική αντίληψη.
4) Το προσωπικό πλαίσιο.
5) Το επαγγελματικό πλαίσιο.
6) Η παρατήρηση στη σχολική τάξη και ζωή.
7) H παρατήρηση ως εργαλείο παροχής ανατροφοδότησης.
8) Παρατήρηση για ανατροφοδότηση.
9) Μαθησιακό κλίμα.
10) Οργάνωση και διοίκηση της τάξης.
11) Εξειδίκευση των ενοτήτων στο μάθημα των Μαθηματικών.
12) Αξιοποίηση λογισμικών στη διδασκαλία των Μαθηματικών
B.
Το δεύτερο μέρος διάρκειας 30 ωρών, θα περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας δειγματικής διδασκαλίας από τους επιμορφούμενους.
Το Βιωματικό μέρος θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο του 1ου Γενικού Λυκείου Λάρισας τις Τετάρτες 11/10/2023, 18/10/2023, 25/10/2023, 01/11/2023, 08/11/2023, 22/11/2023 στις ώρες 12:00 -14:00. Το εξ αποστάσεως μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια της πλατφόρμας Moodle και της πλατφόρμας Webex.

Το προτεινόμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα γίνεται με την πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Εκπαίδευσης Μαθηματικών κ. Κωνσταντίνου Μπουραζάνα και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Σύμβουλο εκπαίδευσης κ. Δημήτρη Θεοχάρη με τους Συμβούλους Μαθηματικών του ΙΕΠ κ. Νίκου Τάσου & κ. Κωνσταντίνου Στουραΐτη .

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους αποστέλλοντας μέχρι 27/09/23 μήνυμα στο kbour@sch επισυνάπτοντας και ένα σύντομο βιογραφικό.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο παραπάνω πρόγραμμα είναι προαιρετική και η μετακίνηση τους δε θα βαρύνει το Δημόσιο.
Με εκτίμηση
Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ03
Κωνσταντίνος Μπουραζάνας

Απάντηση