Πρόγραμμα μαθητικής ανταλλαγής FLEX: Υποτροφία για σπουδές ενός έτους στις ΗΠΑ

 Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το διαγωνισμό συμμετοχής – Αιτήσεις μέχρι 10 Οκτωβρίου

Τα Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Corfu Tech Lab και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κέρκυρας, σας καλούν στη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση για το διαγωνισμό συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μαθητικής Ανταλλαγής Future Leaders Exchange (FLEX), τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, στις 16:00. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας Zoom και κάνοντας προεγγραφή στο σύνδεσμο: https://shorturl.at/arV07.

Ο διαγωνισμός συμμετοχής στο πρόγραμμα FLEX είναι ανοιχτός και καλεί μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα να λάβουν μέρος ώστε να διεκδικήσουν πλήρη υποτροφία για να περάσουν στις Η.Π.Α. ένα ακαδημαϊκό έτος, να μείνουν σε οικογένεια υποδοχής και να φοιτήσουν σε αμερικανικό σχολείο εκεί.

Το FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (U.S Department of State) των Η.Π.Α., οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό American Councils for International Education και από τη θεσμοθέτησή του το 1993, υλοποιείται σε 21 χώρες της Ευρώπης και Ευρασίας με περισσότερους από 30.000 μαθητές να έχουν λάβει μέρος σε αυτό. Στην Ελλάδα προσφέρθηκε για πρώτη φορά το 2019 και υλοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην εκδήλωση ενημέρωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καθώς και οι οικογένειες τους, θα μπορέσουν να γνωρίσουν την ιστορία του FLEX, να μάθουν περισσότερα για την υποτροφία και το περιεχόμενο του προγράμματος καθώς και για τη διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο οποίο θα είναι ανοιχτός μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2023.

Τι είναι

Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό έχει επικριθεί έντονα τα προηγούμενα χρόνια από ενώσεις εκπαιδευτικών και γονείς. Ας δούμε τι είναι:

Το πρόγραμμα Future Leaders Exchange (FLEX) είναι ένα πρόγραμμα πολιτισμικής ανταλλαγής που προσφέρει υποτροφίες σε επιλεγμένους/ες μέσω διαγωνισμού μαθητές/τριες για να περάσουν ένα ακαδημαϊκό έτος στις Η.Π.Α., ζώντας με μια οικογένεια υποδοχής και φοιτώντας σε Αμερικανικό σχολείο.

Το FLEX δημιουργήθηκε το 1992 ως κεντρικός πυλώνας της πρωτοβουλίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Ευρασίας (Eurasia Secondary Education Initiative) ως μέρος του Freedom Support Act, με σκοπό να ενισχύσει την κατανόηση μεταξύ του λαού των Η.Π.Α. και λαών από χώρες της Ευρώπης, Ευρασίας και Κεντρικής Ασίας. Από το 1993 το FLEX έχει προσφέρει υποτροφίες σε περισσότερους από 29.000 μαθητές από 21 χώρες. Το FLEX οργανώνεται από τα Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση (Αμερικανικά Συμβούλια) και υλοποιήθηκε πρώτη φορά στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2019.

Ποιος/ποια έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό FLEX 2024-2025;

Ο διαγωνισμός για την υποτροφία FLEX είναι αξιοκρατικός, ανοιχτός και χωρίς κόστος σε μαθητές/τριες, συμπεριλαμβανομένων μαθητών με αναπηρία, που θα πρέπει:

1. Να φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή στην Ά Λυκείου (από το Σεπτέμβριο του 2023) και να έχουν ημερομηνία γέννησης από 15 Ιουλίου 2006 έως 15 Ιουλίου 2009

2. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες και να φοιτούν σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την περίοδο που υποβάλλουν τη αίτηση

3. Να έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του “καλώς” (13,1/20).

4. Να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας και να μπορούν να αποδείξουν ικανότητα χειρισμού της

5. Να πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί βίζα για τις Η.Π.Α.

6. Να είναι Έλληνες πολίτες και να δικαιούνται διεθνές διαβατήριο

7. Να ΜΗΝ έχουν διαμείνει για περισσότερες από 90 ημέρες στις Η.Π.Α. τα τελευταία 5 έτη

8. Η οικογένεια τους ή μέλη αυτής να ΜΗΝ έχουν κάνει αίτηση/πλάνο ή πραγματοποιήσει ήδη μόνιμη μετανάστευση στις Η.Π.Α.

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής;

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε διαγωνισμό που αποτελείται από τρεις (3) φάσεις. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού (Round 1) είναι η συμπλήρωση της διαδικτυακής αίτησης που είναι διαθέσιμη από αρχές Αυγούστου ως 10 Οκτωβρίου 2023, περιλαμβάνει την απάντηση σε τρεις ερωτήσεις και πρέπει να συμπληρωθεί εντός 10 ημερών από την εκκίνησή της και σε κάθε περίπτωση μέχρι την τελική ημερομηνία. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσκληση για τη συμπλήρωση του χρονομετρημένου τεστ Αγγλικών (Round 2). Όσοι/ες επιλεγούν μέσα από την αξιολόγηση από μία ανεξάρτητη επιτροπή στη Ουάσιγκντον D.C., θα προκριθούν στην τρίτη και τελευταία φάση (Round 3) που περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, ένα ακόμα τυποποιημένο και πιο αναλυτικό τεστ αγγλικών, τρεις εκθέσεις και τη συμπλήρωση της επίσημης αίτησης.

Η τελική επιλογή βασίζεται στην επίδοση των υποψηφίων και στην αποδεδειγμένη ετοιμότητα τους να βιώσουν την εμπειρία μιας ανταλλαγής, σύμφωνα με την αίτηση και το διαγωνισμό.Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί την άνοιξη. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αίτησής τους έως τα μέσα Μαΐου. Οι επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν μία σειρά ενημερωτικών συναντήσεων και προετοιμασίας πριν από την αναχώρησή τους, το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου. Θα αναχωρήσουν για τις Η.Π.Α το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου. Οι μαθητές/τριες επιστρέφουν στη χώρα τους τον επόμενο Μάιο-Ιούνιο την ημερομηνία που ορίζεται από τα Αμερικανικά Συμβούλια.

Περισσότερες πληροφορίες

 

https://greece.americancouncils.org/flex-gk
www.discoverflex.org
facebook.com/flexingreece/, Instagram: @flexgreece
E: flex.gr@americancouncils.org
Πηγή:www.alfavita.gr

 

Απάντηση