Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Επίδομα 3.400€ σε κάθε σπουδαστή

 Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της Ακαδημίας, μη εξαιρουμένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου και είναι ποσό αφορολόγητο και ακατάσχετο

Επίδομα ύψους 3.400€ θα λάβει εφέτος κάθε σπουδαστής των ΑΕΝ (Ασπροπύργου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Καλύμνου, Κρήτης, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου, Χίου, Ύδρας και Μακεδονίας) με στόχο την υποστήριξή τους ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Η σχετική απόφαση υπογράφηκε χτες και δικαιούχοι είναι όσοι σπουδαστές έχουν ατομικό ετήσιο  εισόδημα έως 18.000 ευρώ, ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και εφόσον πέτυχαν στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων.

To «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23» εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Αφορά τη χορήγηση ποσού οικονομικής ενίσχυσης σε σπουδαστές και σπουδάστριες των Α.Ε.Ν., με στόχο την υποστήριξή τους ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους στις Ακαδημίες Ασπροπύργου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Καλύμνου, Κρήτης, Κύμης, Οινουσσών, Σύρου, Χίου, Ύδρας και Μακεδονίας.

Η συνολική δαπάνη ύψους 11.560.000,00 ευρώ, θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό Κοινωνική Συνοχή» (ΠΠ2021-2027), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση Δια Βίου Μάθηση. Το ύψος του ποσού οικονομικής ενίσχυσης των σπουδαστών των Α.Ε.Ν. ορίζεται στα τρεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (3.400€) ανά σπουδαστή/τρια, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη σπουδών της Ακαδημίας, μη εξαιρουμένων των εξαμήνων πρακτικής άσκησης επί πλοίου, είναι ποσό αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Με αφορμή την απόφαση αυτή, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δήλωσε:

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνεται η έγκριση του “Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23”. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην υποστήριξη των σπουδαστών και σπουδαστριών των Ακαδημιών μας, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Σκοπός του Προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές να επικεντρωθούν στις σπουδές τους, χωρίς το βάρος της οικονομικής επιβάρυνσης που μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ολοκλήρωσή τους.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κοινωνικής Συνοχής , είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση ότι οι ναυτικοί του μέλλοντος μπορούν να λάβουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να συμβάλουν στην ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, ως αποτέλεσμα σκληρής εργασίας και συνεργασίας με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ναυτιλιακής βιομηχανίας στη χώρα μας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κατέστη εφικτό για πρώτη φορά ένα πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/ τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της χώρας μας.

Η δράση αυτή συγχρηματοδοτείται μέσα από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και πρόκειται να συνεχιστεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο της υποστήριξης της ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ελκυστικότητάς της και της αναβάθμισής της.

Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού / Πλοιάρχων – Μηχανικών παρέχουν υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση για ειδικευμένες θέσεις εργασίας και εκπαιδεύουν τα μελλοντικά στελέχη του -εξόχως σημαντικού για την Ελλάδα- τομέα της ναυτιλίας.

Η δράση επομένως αποτελεί μια πολύ επιτυχή αξιοποίηση των στοχεύσεων τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όσο και της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς είναι μια επένδυση στην εκπαίδευση και την αναγκαία διασύνδεση με την αγορά εργασίας, μια επένδυση με μέριμνα για τις νέες και τους νέους μας

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης είναι σωρευτικά οι εξής:

  • Ο σπουδαστής να φοιτά σε ΑΕΝ. το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
  • Να αποδεικνύεται η φοίτησή του με πιστοποιητικό της οικείας Ακαδημίας (πιστοποιητικό καλής επίδοσης), στο οποίο βεβαιώνεται ότι είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Για την επιτυχία στα μαθήματα λαμβάνονται υπόψη οι εξεταστικές περίοδοι Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους προβλέπεται η εκτέλεση Α’ ή Β’ εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, λαμβάνεται υπόψη η επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στα μισά (50%) του συνολικού αριθμού των μαθημάτων μόνο του διδακτικού εξαμήνου
  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους (2021), δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός. Δεν παρέχεται η οικονομική ενίσχυση, αν ο σπουδαστής έχει ατομικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, άνω των 18.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο σπουδαστής είναι και υπόχρεος για υποβολή αυτοτελούς φορολογικής δήλωσης, προστίθεται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και το ατομικό του εισόδημα και το άθροισμα αυτών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το προαναφερόμενο ποσό των 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του ενός

Πηγή:www.alfavita.gr

Απάντηση