Τράπεζα Θεμάτων: Η Επιστημονική Ομάδα της Τράπεζας Θεμάτων

 Τέσσερα ακόμη μέλη προστέθηκαν, με απόφαση της διοίκησης του ΙΕΠ,  στην  Επιστημονική  Ομάδα  Έργου της  Τράπεζα Θεμάτων.

Πρόκειται για τους:

 • Παγιάτη  Χαράλαμπο, Σύμβουλος Β’ (ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Παπαθανασίου Θεοδώρα, Σύμβουλο Β’ (ΠΕ 89 Εφαρμοσμένων Τεχνών – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Πολιτίδου Ευφημία, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικό (ΠΕ 88.04 Τεχνολογίας Τροφίμων – Διατροφής – Οινολογίας Ποτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Τίγκα Ευαγγελία, Σύμβουλο Β ́, ΙΕΠ (ΠΕ06 Αγγλικών) του ΙΕΠ

 

Έτσι η Επιστημονική Ομάδα Έργου διαμορφώνεται ως εξής:

 • Ευστάθιος Στυλιάρης, Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού, Σχεδιασμού και Διασφάλισης της Ποιότητας των υπηρεσιών του ΙΕΠ, Υπεύθυνος της Πράξης
 • Γεώργιος Καλκάνης, Oμότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Γεώργιος Σπανός, Oμότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Σταύρος Παπασταυρίδης, Oμότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Κωνσταντίνος Στουραΐτης, Σύμβουλος Α’ (ΠΕ03 Μαθηματικών) του ΙΕΠ
 • Πολυξένη Μπίστα, Σύμβουλος Α’ (ΠΕ02 Φιλολόγων) του ΙΕΠ
 • Πολυξένη Μπίλλα, Σύμβουλος Α’ (ΠΕ02 Φιλολόγων) του ΙΕΠ
 • Ιωάννης Γράψας, Σύμβουλος Α ́ (ΠΕ04.02 Χημικών) του ΙΕΠ
 • Σαράντος Οικονομίδης, Σύμβουλος Α’ (ΠΕ04.01 Φυσικών) του ΙΕΠ.
 • Χριστίνα-Ερριέττα Συκά, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός (ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας) στο ΙΕΠ
 • Μαρία Μήτση-Αναγνώστου, Σύμβουλος Α ́ (ΠΕ02 Φιλολόγων) του ΙΕΠ
 • Σταυρούλα Παπαδοπούλου , Σύμβουλος Β ́ (ΠΕ88.01 Γεωπόνοι ) του ΙΕΠ
 • Γεώργιος Φύκαρης, Σύμβουλος Α ́ (ΠΕ90 Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Χαράλαμπος Παγιάτης, Σύμβουλος Β’ (ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Θεοδώρα Παπαθανασίου, Σύμβουλος Β’ (ΠΕ 89 Εφαρμοσμένων Τεχνών – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Ευφημία Πολιτίδου, Αποσπασμένη Εκπαιδευτικός (ΠΕ 88.04 Τεχνολογίας Τροφίμων – Διατροφής
 • Οινολογίας Ποτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του ΙΕΠ
 • Ευαγγελία Τίγκα, Σύμβουλος Β ́, ΙΕΠ (ΠΕ06 Αγγλικών) του ΙΕΠ

Η  Επιστημονική Ομάδα Έργου έχει την ευθύνη:

 • του συντονισμού της Επιστημονικής Ομάδας Επιλογής Θεμάτων
 • του συντονισμού των επιμέρους ενεργειών επιλύοντας επιστημονικά και μεθοδολογικά ζητήματα κατά την εξέλιξη της Πράξης,
 • του συντονισμού των εμπλεκόμενων-συντελεστών
 • της διαμόρφωσης των κριτηρίων και του πλαισίου υλοποίησης επιμέρους ενεργειών της Πράξης, •του σχεδιασμού των προδιαγραφών για τη διαμόρφωση πρότυπων εγγράφων και διαδικασιών για όλα τα παραδοτέα της Πράξης (πνευματικά προϊόντα ή διαδικασίες).
Πηγή:www.esos.gr

Απάντηση