Υπουργείο Παιδείας: Έρχεται τροπολογία για τα στελέχη της εκπαίδευσης

Τι θα αφορά η τροπολογία

Τροπολογία για τα στελέχη εκπαίδευσης και τη σειρά επιλογής τους θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο της υφυπουργού Παιδείας.

Η τροπολογία θα αφορά:

α. Στην επιλογή για στελέχη εκπαίδευσης όπως Προϊσταμένους Εκπαιδευτικούς Θεμάτων οι θέσεις των οποίων είναι κενές ή κενούμενες απο το 2018

β. Επιλογή Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και

γ. Παύση λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ.

Θυμίζουμε τα νέα επιδόματα ευθύνης των Στελεχών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Διοίκησης και των μελών του ΙΕΠ.

Τα επιδόματα των στελεχών εκπαίδευσης (ακαθάριστες αμοιβές) έως 31-12-2023 και από 1-1-2024 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ακαθάριστες αμοιβές Στελεχών εκπαίδευσης
Στελέχη Έως 31/12/2023

( € )

Από 1/1/2024

( € )

Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης 900 1170
Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης 600 780
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 550 715
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης 500 650
Σύμβουλοι Εκπαίδευσης 350 455
Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 350 455
Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων στα Καταστήματα Κράτησης και στο Ίδρυμα Αγωγής Αρρένων Βόλου 330 429
Εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις και τα δημόσια Ι.Ε.Κ. διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές ή καταρτιζόμενους και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές 385 500,5
Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 300 390
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και Σχολών και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του Ο.Α.Ε.Δ. 275 357,5
Εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές 330 429
Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., δημόσιων Ι.Ε.Κ., Δημόσιων Ε.Σ.Κ. και Σχολών και Κ.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) 150 195
Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών 165 214,5

Πηγή:www.alfavita.gr

Απάντηση