Πολυτεχνείο Κρήτης: Ξεκινά βασική έρευνα για τεχνητή νοημοσύνη

 Ξεκινάει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το έργο βασικής έρευνας σε Τεχνητή Νοημοσύνη “DEEP-REBAYES”!

 Σήμερα 14/11/2023 ξεκινάει, με Κύριο Ερευνητή τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη , το έργο βασικής έρευνας “DEEP-REBAYES: Αναθεώρηση των Εννοιών Στρατηγικής Ισορροπίας: Βασισμένη σε Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Γράφους, Ευσταθής κατά Βayes Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων υπό Αβεβαιότητα σε Ετερογενή Πολυπρακτορικά Περιβάλλοντα”, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr το DEEP-REBAYES οραματίζεται να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις έννοιες στρατηγικής ισορροπίας, και να ανοίξει το δρόμο προς την ανακάλυψη νέων, ουσιαστικών και πρακτικών εννοιών ορθολογισμού, ώστε να γίνει υπολογιστικά εφικτή η χρήση αποτελεσματικής στρατηγικής σκέψης σε αβέβαια πολυπρακτορικά περιβάλλοντα.

Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθούν καινοτόμοι αλγόριθμοι που θα αλληλοδιαπλέκουν Μηχανική Μάθηση με Θεωρία Παιγνίων. H έρευνα αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή σε διάφορους τομείς τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας (όπως το χρηματιστήριο και τα χρηματοοικονομικά, οι αγορές ενέργειας, ή οι δημοπρασίες), και πρακτικά σε οποιοδήποτε πολυπρακτορικό περιβάλλον απαιτεί τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων υπό αβεβαιότητα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας – ΕΛΙΔΕΚ «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: 15430).

Η πρόταση επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση μετά από μια ανταγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης, κατά την οποία μόλις 21 προτάσεις σε σύνολο 136 επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση (ποσοστό αποδοχής 15.5%).

Πηγή:www.alfavita.gr

Απάντηση