Πώς αξιολογούν και κατατάσσουν οι πολίτες τα Ελληνικά Πανεπιστήμια / Η ΕΡΕΥΝΑ

Το Ε.Κ.Π.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα μεγάλης πανελλαδικής δημοσκόπησης που διενήργησε για λογαριασμό του η εταιρία δημοσκοπήσεων ALCO σε δείγμα 1.000 ατόμων, την περίοδο 8-13 Φεβρουαρίου 2024.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης επιβεβαιώνουν την πρωτοκαθεδρία του Ε.Κ.Π.Α., η οποία άλλωστε καταγράφεται και στην επίτευξη υψηλότερων θέσεων στις διεθνείς κατατάξεις, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν το εξαιρετικά ισχυρό θετικό αποτύπωμα που έχει σε όλη την Ελληνική κοινωνία το παλαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας. Επιπλέον, το 70% των ερωτηθέντων αξιολογεί θετικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην χώρα μας, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης:

1) Το 70% των Ελλήνων αξιολογεί θετικά τη δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη χώρα μας, ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από την αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2) Σε όλους τους δείκτες αναγνωρισιμότητας και κύρους (σε επίπεδο πρώτης αυθόρμητης ανάκλησης) ξεχωρίζει με διαφορά το Ε.Κ.Π.Α., ακολουθούμενο από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3) Το Ε.Κ.Π.Α. καταγράφει εξαιρετικά υψηλό ποσοστό θετικής γνώμης 78% για το κύρος του και το επίπεδο σπουδών του.

4) Επιπλέον, το Ε.Κ.Π.Α. καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά σε επιμέρους χαρακτηριστικά: Α) Ιστορία / φήμη 88%, Β) Ποιότητα σπουδών 76%, Γ) Υψηλό κύρος πτυχίου 74%.

5) Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 79% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η πρώτη προτεραιότητα της Πολιτείας πρέπει να είναι η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων.

6) Ως κύρια προβλήματα των δημόσιων Πανεπιστημίων καταγράφονται: η έλλειψη χρηματοδότησης για εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνα, η έλλειψη υποδομών και τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας με σχεδόν ισοδύναμα ποσοστά.

Όλα τα ανωτέρω θα αποτελέσουν στοιχεία για έναν γόνιμο διάλογο στο Ε.Κ.Π.Α. αλλά και συνολικά στα δημόσια Πανεπιστήμια και στην Ελληνική Πολιτεία.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας σε γραφήματα

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Το επίπεδο εκπαίδευσης στην χώρα

Το επίπεδο εκπαίδευσης ανά βαθμίδα

Τα ευρήματα για τα Α.Ε.Ι.

Το Ε.Κ.Π.Α. πρώτο και με διαφορά Πανεπιστήμιο της χώρας

Το Ε.Κ.Π.Α. έχει το μεγαλύτερο κύρος με διαφορά

Τα ευρήματα για το Ε.Κ.Π.Α.

Το κύρος και το επίπεδο σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α.

Τα υψηλά χαρακτηριστικά του Ε.Κ.Π.Α.

Τα προβλήματα των δημόσιων Πανεπιστημίων

Προτεραιότητα η ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων

Η ταυτότητα της έρευνας

Ολόκληρη η έρευνα

Αναλυτικά τα πορίσματα της έρευνας έχουν ως εξής:

A) Το Ε.Κ.Π.Α. στην πρωτοκαθεδρία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε κύρος, ποιότητα σπουδών και αναγνωρισιμότητα

Θετικές γνώμες 78% για το κύρος και το επίπεδο σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά για την ποιότητα σπουδών, το κύρος του πτυχίου, την ιστορία και την φήμη του ιστορικότερου πανεπιστημίου της χώρας.

Το Ε.Κ.Π.Α., στην δημοσκόπηση που διενήργησε η ALCO, ξεχωρίζει σε όλους τους δείκτες αναγνωρισιμότητας και κύρους συγκριτικά με τα άλλα ιδρύματα της χώρας.

Ειδικότερα, το Ε.Κ.Π.Α., σε επίπεδο πρώτης αυθόρμητης απάντησης, καταγράφεται πρώτο σε αναγνωρισιμότητα με ποσοστό 26% (Γρ.1).

Γρ. 1 Ποιο πανεπιστήμιο σας έρχεται πρώτο στο μυαλό;

poll 1 3Το Ε.Κ.Π.Α. υπερτερεί με διαφορά σε αναγνωρισιμότητα σε όλα τα φύλα, τις ηλικιακές ομάδες και με εξαίρεση εκείνη των 25-44 (Γρ1.1).

Γρ. 1.1 Τα τρία πρώτα Πανεπιστημία σε αναγνωρισιμότητα ανά φύλο, ηλικία και περιοχή

poll 2 2Το Ε.Κ.Π.Α. κυριαρχεί σε αναγνωρισιμότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης των ερωτώμενων με εξαίρεση τους αποφοίτους ΙΕΚ και Τεχνικών Σχολών (Γρ. 1.2.)

Γρ. 1.2 Τα τρία πρώτα Πανεπιστήμια σε αναγνωρισιμότητα ανά επίπεδο εκπαίδευσης

poll 2 3Και στην αντίληψη κύρους το Ε.Κ.Π.Α. έχει την πρωτοκαθεδρία με 32% συγκρινόμενο με τα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυθόρμητες απαντήσεις (Γρ.2).

Γρ. 2 Ποιο πανεπιστήμιο έχει το μεγαλύτερο κύρος;

poll 1 4Το κύρος του Ε.Κ.Π.Α. αντανακλάται σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία σε όλα τα φύλα, τις ηλικιακές ομάδες και τις περιοχές. (Γρ. 2.1)

Γρ. 2.1. Τα τρία πανεπιστήμια με το μεγαλύτερο κύρος ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και περιοχή

poll 2 4Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το Ε.Κ.Π.Α. έχει πολύ υψηλό κύρος στους αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Γρ 2.2.)

Γρ. 2.2. Τα τρία πανεπιστήμια με το μεγαλύτερο κύρος ανά επίπεδο εκπαίδευσης

poll 2 1Ειδικότερα, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες (καλό και πολύ καλό, 78%) διατυπώνουν θετικές γνώμες για το για το κύρος και το επίπεδο σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. (Γρ.3).

Γρ. 3 Ποια η γνώμη σας για το κύρος και το επίπεδο σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α.;

poll 5Στα επιμέρους ποσοτικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερη αξία έχει ότι οι θετικές γνώμες για το κύρος του Ε.Κ.Π.Α. και το επίπεδο σπουδών στην ηλικιακή ομάδα 17-24 (όπου εντοπίζονται οι υποψήφιοι φοιτητές και νυν φοιτητές) φθάνουν το 87% και την αμέσως επόμενη 25-44 αγγίζουν το 84%. (Γρ 3.1.)

Γρ. 3.1. Γνώμη για το κύρος και το επίπεδο σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α. ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα και περιοχή

poll 2 5Αναφορικά με την αντίληψη για το κύρος και το επίπεδο σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α. με βάση το μορφωτικό επίπεδο σπουδών των ερωτηθέντων οι θετικές γνώμες των αποφοίτων ΙΕΚ και Τεχνικών Σχολών αγγίζουν το 93% και των αποφοίτων Α.Ε.Ι. το 84% (Γρ. 3.2.)

Γρ.3.2. Γνώμη για το κύρος και το επίπεδο σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α. ανά επίπεδο εκπαίδευσης

poll 2 6Επιπλέον, το Ε.Κ.Π.Α. καταγράφει πολύ υψηλά ποσοστά σε επιμέρους χαρακτηριστικά: α) Ιστορία / φήμη 88%, β) Ποιότητα σπουδών 76%, γ) Υψηλό κύρος πτυχίου 74%, δ) Υψηλό κύρος Διδακτικού Προσωπικού 61% (Γρ.4).

Γρ.4 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει το Ε.Κ.Π.Α.;

poll 2 7B) Αξιολόγηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων

Συνολικά το επίπεδο εκπαίδευσης στην χώρα αξιολογείται θετικά σε ποσοστό 59% (Γρ.5).

Γρ. 5 Το επίπεδο εκπαίδευσης στην χώρα (συνολικά)

poll 1 1Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αυτή που αξιολογείται πιο θετικά από τους πολίτες (70%) είναι η δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση και ακολουθεί η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (58%) και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση (48%). Αντιθέτως, για τα Κολλέγια η αξιολόγηση είναι πολύ χαμηλότερη με μόνο το 35% να έχει θετική γνώμη (Γρ.6).

Γρ. 6 Το επίπεδο εκπαίδευσης ανά βαθμίδα

2 5Ως κύρια προβλήματα των δημόσιων Πανεπιστημίων καταγράφονται σχεδόν ισοδύναμα: η έλλειψη χρηματοδότησης για εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνα (30%), η έλλειψη υποδομών (28%) και τα περιστατικά βίας και παραβατικότητας (27%) με σχεδόν ισοδύναμα ποσοστά. Αντιθέτως, μόνο το 4% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κύρος και το επίπεδο σπουδών (Γρ.7).

Γρ.7 Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Δημόσιων Πανεπιστημίων

poll 7Στο πλαίσιο αυτό η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (79%) θεωρεί ότι προτεραιότητα της Πολιτείας θα πρέπει να είναι η ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές και η αυξημένη χρηματοδότηση των Δημόσιων Πανεπιστημίων (Γρ.8).

Γρ.8 Η ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα;

poll 8Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α. από την εταιρία δημοσκοπήσεων ALCO σε δείγμα 1.000 ατόμων, την περίοδο 8-13 Φεβρουαρίου 2024.

poll 9

ΠΗΓΗ:www.foititikanea.gr

 

Απάντηση