Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ για μαθηματικούς

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ για τους μαθηματικούς της Θεσσαλίας με τίτλο: Εκπαίδευση εκπαιδευτών στη δημιουργία και επεξεργασία διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού.

Το πρόγραμμα προέκυψε από τις αυξανόμενες ανάγκες δημιουργίας και χρήσης διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού που επέβαλαν οι νέες μορφές και μέθοδοι εκπαίδευσης που προέκυψαν από τις νέες υγειονομικές συνθήκες που επέβαλε η πανδημία, αλλά και από τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας.

Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να προσφέρει στους συμμετέχοντες εκπαιδευτές-μέλη του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ όλες τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις προκειμένου, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία κατάλληλα για όλες τις μορφές εκπαίδευσης δια ζώσης, σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΔΔΑ, προκειμένου να επιμορφώσουν και να διεξάγουν αποτελεσματικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των μορφών εκπαίδευσης, που θα υλοποιηθούν από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ή/και άλλων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσια Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας (ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας) υλοποιεί την τρέχουσα χρονική περίοδο δύο επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Και τα δύο τα προγράμματα υλοποιούνται εξ αποστάσεως και αποτελούνται από δύο μέρη:

Το πρώτο μέρος είναι σύγχρονο και περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, διάρκειας 28 ωρών.

Το δεύτερο μέρος είναι ασύγχρονο διάρκειας 30 ωρών.

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

  • Ψηφιακός Εκπαιδευτής
  • Παρουσίαση και ανάθεση ομαδικής εργασίας
  • Απλά και Προχωρημένα Εργαλεία δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Μέθοδοι αξιοποίησης εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνικών
  • Εμβάθυνση στη χρήση των εργαλείων και εκπόνηση ομαδικής εργασίας
  • Παρουσίαση Εργασιών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και να αντλήσετε υλικό από τις ιστοσελίδες που δημιούργησαν οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος.

Εισηγητές του προγράμματος ήταν: ο κ. Αθανάσιος Γκέγκας, ο κ. Δημήτριος Θεοχάρης και ο κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας.

Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο κ. Παντελής Βουλτσίδης.

 

Απάντηση