Εκπαιδευτικοί: Οι Πίνακες Κατάταξης, οι διορισμοί μονίμων και οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Από τους πίνακες κατάταξης (ΑΣΕΠ) εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής, ως γνωστόν, θα προσληφθούν φέτος το καλοκαίρι τόσο οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί όσο και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί για τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια, τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Προηγουμένως το ΑΣΕΠ θα έχει εκδώσει τους οριστικούς Πίνακες Κατάταξης (η τελευταία πληροφόρηση επιμένει για το διάστημα Μάϊος – Ιούνιος 2023) από όπου θα πραγματοποιηθούν οι μόνιμοι διορισμοί και οι προσλήψεις των αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

Κατά τη διάρκεια της ισχύος των τελικών αξιολογικών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα ενταχθούν σε αυτούς μπορούν: (α) να διορίζονται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, σε κενές οργανικές θέσεις Γ.Ε. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή (β) να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές Γ.Ε. στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους.

Όπως είναι γνωστό στις προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ, την Άνοιξη του 2023 είχαν υποβληθεί 152.278 αιτήσεις για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη είχαν, τότε, ως εξής:

  • 1ΓΕ/2023: 36.582 αιτήσεις ΠΕ
  • 2ΓΕ/2023: 115.696 αιτήσεις ΠΕ

Ειδική Αγωγή

Αντίστοιχα στην Ειδική Αγωγή οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών και οι προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν από τους τελικούς Πίνακες Κατάταξης (ΑΣΕΠ) οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί μέσα στο 2023.

Θυμίζουμε επίσης ότι οι Πίνακες Κατάταξης της Γενικής Αγωγής δέχθηκαν τελευταία φορά αιτήσεις από υποψήφιους εκπαιδευτικούς το 2023 ενώ οι Πίνακες Κατάταξης της Ειδικής Αγωγής το 2022.

Και οι Πίνακες Γενικής Αγωγής και οι Πίνακες Ειδικής Αγωγής βρίσκονται σε ισχύ και σύμφωνα με τη νομοθεσία από αυτούς θα διορίζονται και θα προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί ως εξής:

Από τους Πίνακες Γενικής Αγωγής θα διορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί και θα προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέχρι και το 2025 (για το σχολικό έτος 2025-2026)

Από τους Πίνακες Ειδικής Αγωγής θα διορίζονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί και θα προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μέχρι και το 2024 (για το σχολικό έτος 2024-2025)

ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr

Απάντηση