Το «Πείραμα του Ερατοσθένη» θα επαναληφθεί αύριο 20 Μαρτίου 2024 στα σχολεία – Οδηγίες

Το Πείραμα αυτό συγκαταλέγεται στα 10 πιο όμορφα επιστημονικά πειράματα στην ιστορία της Φυσικής

Η Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.), διοργανώνει την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 την πανελλήνια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Το Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Υπολογισμό της Ακτίνας της Γης – 2024» (Έγκριση Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με Αρ. Πρωτ. 121603/ΓΔ4/27-10-2023). Πρόκειται για συνέχεια της δράσης που διοργανώθηκε το σχολικό έτος 2018-2019 από τα Ε.Κ.Φ.Ε. Σερρών, Πιερίας, Λακωνίας, Θεσπρωτίας, Κω και Αργολίδας.

Στους πρωταρχικούς στόχους της δράσης συγκαταλέγονται:

  • Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών σε μια δραστηριότητα μεγάλου ενδιαφέροντος,
  • η ανταλλαγή των δεδομένων και
  • η διαθεματική προσέγγιση.

Η διαδικασία των παρατηρήσεων, των μετρήσεων και των υπολογισμών υπεισέρχεται στη γνωστική περιοχή αρκετών σχολικών μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Φυσικά/Φυσική,Γεωγραφία, Μαθηματικά, Πληροφορική κ.ά.).

Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών/μαθητριών, με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών τους. Οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις της κάθε ομάδας μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αυλή του σχολείου.

Φέτος όπως και στην προηγούμενη υλοποίηση της δράσης (Εαρινή Ισημερία 2023), για την καλύτερη οργάνωση, το εκπαιδευτικό υλικό (οδηγίες-συμβουλές για την εκτέλεση της μέτρησης, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, βίντεο κ.λ.π) είναι οργανωμένο σαν μάθημα σε πλατφόρμα Moodle.

Το έγγραφο με αναλυτικές πληροφορίες

πηγή: https://www.alfavita.gr/

Απάντηση