Υποτροφίες (2024-2025) σε Έλληνες για Σπουδές στην Ιταλία

Υποτροφίες (2024-2025) σε Έλληνες για Σπουδές στην Ιταλία

ΥποτροφίεςΤο Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας (MAECI) της Ιταλίας θα χορηγήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 υποτροφίες σε αλλοδαπούς (Έλληνες και Ελληνίδες) για:

  • Μεταπτυχιακές Σπουδές (Laurea Magistrale 2o ciclo). Οι υποτροφίες προσφέρονται για χρονικό διάστημα έως εννέα (9) μηνών.
  • Φοίτηση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Τέχνες, τη Μουσική και το Χορό (AFAM) για υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών

*Για την αποδοχή στα προγράμματα σπουδών Laura Magistrale 2o ciclo και AFAM ενδεχομένως απαιτείται από τα ίδια τα Ιδρύματα α) επιτυχής εξέταση εισαγωγής και β) προεγγραφή μέσω της πλατφόρμας εδώ.

  • Διδακτορικές Σπουδές (PhD program) για υποψήφιους/-ες έως 30 ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου και να διαθέτουν τα ακαδημαϊκά προσόντα που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
  • Έρευνα υπό εποπτεία (progetti in co-tutela) για υποψήφιου/-ες έως 40 ετών. Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιταλικά ιδρύματα ερευνών, (π.χ. το Ιταλικό Ίδρυμα Ερευνών -CNR, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας-ISS, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής-INFN, το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αστροφυσικής-INAF, το Ιταλικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Προστασίας και Έρευνας-ISPRA), σε ιταλικά δημόσια ή αναγνωρισμένα από το Ιταλικό Υπουργείο Πανεπιστημίων και Έρευνας (MUR) Πανεπιστήμια, Μουσεία και Αρχεία. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 40 ετών. Απαιτείται η υποβολή ερευνητικού σχεδίου, επιστολής αποδοχής από ιταλικό πανεπιστήμιο/ίδρυμα και στοιχεία επικοινωνίας του/της επόπτη/-τριας
  • Μαθήματα ιταλικής γλώσσας και πολιτισμού. Αφορά σε υποψήφιους/-ες ηλικίας έως 28 ετών, με ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας της ιταλικής Α2, οι οποίοι/-ες ήδη παρακολουθούν πρόγραμμα ιταλικής σε πανεπιστήμιο ή ιταλικό μορφωτικό ινστιτούτο

Οι υποτροφίες 1,2,3 και 4 χορηγούνται για το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31 Ιουλίου 2024. Η υποτροφία 5 χορηγείται για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, διαθέσιμη κατά την εγγραφή τους στην πύλη του Study in Italy στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://studyinitaly.esteri.it

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν έως τις 14 Ιουνίου 2024, 2 μ.μ. CET.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται:

α) στο Γραφείο Προώθησης της ιταλικής γλώσσας και εκδόσεων, διεθνοποίησης πανεπιστημίων και υποτροφιών του Υπουργείου Εξωτερικών & Διεθνούς Συνεργασίας στο email: borsedistudio@esteri.it

β) στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, τηλ. 210 524 26 46/74, email: segreteria.iicatene@esteri.it

πηγη:www.foititikanea.gr

 

Απάντηση