Ο γρίφος της ημέρας – Διαδοχικά γράμματα (για καλούς λύτες)

Να βρεθεί λέξη που να περιέχει συνεχόμενα 4 διαδοχικά γράμματα του ελληνικού αλφάβητου.

Για παράδειγμα η λέξη τύφος περιέχει συνεχόμενα τρία διαδοχικά γράμματα.

13 σχόλια

 1. Α. Β. Γ

  Ανήθικος
  Ηθικοθρησκευτικός
  Ηθικοπλαστικός
  Ηθικοποιώ

 2. Α. Β. Γ

  Στιφάδο
  Στυγός
  Στυφίζω

 3. Α. Β. Γ

  Στυφός
  Στυφάδο
  Στυφίζω

 4. ανδρ. κκουστας

  Αστυφιλία

Απάντηση