Ο γρίφος της ημέρας – O τρελός πιλότος (για καλούς λύτες)

Ένα αεροπλάνο ακολούθησε την παρακάτω πορεία:

  1. πρώτα έστριψε δεξιά κατά 90 μοίρες,

  2. μετά έστριψε αριστερά κατά 180 μοίρες,

  3. ύστερα δεξιά κατά 270 μοίρες

  4. και τέλος αριστερά κατά 90 μοίρες.   

Αν η τελική του κατεύθυνση ήταν προς τα ανατολικά, ποια ήταν η αρχική του κατεύθυνση πριν αρχίσει τις στροφές;

4 σχόλια

Απάντηση