Ο γρίφος της ημέρας – «Το καψόνι» (για πολύ καλούς λύτες)

Ένας μαθηματικός θυμάται ότι, ένα πρωινό στις πρώτες ημέρες της εκπαίδευσής του στο στρατό, ήταν παρατεταγμένοι κοιτώντας ανατολικά.

Ο αξιωματικός, για να τους «εκπαιδεύσει», έδινε συνεχώς παραγγέλματα με τυχαία σειρά, πολλές φορές τα ίδια και 2 και 3 φορές.

Ο μαθηματικός θυμάται ότι εκτέλεσε συνολικά 50 παραγγέλματα κλίνατε επ΄ αριστερά, 51 μεταβολές και 52 κλίνατε επί δεξιά!

Βέβαια δε θυμάται τη σειρά με την οποία δόθηκαν τα παραγγέλματα, όμως μπορεί να βρει προς ποια κατεύθυνση κοιτούσε όταν αυτά τελείωσαν.

Εσείς μπορείτε;

1 σχόλιο

  1. Δημήτρης Λαμπρούλης

    Κοιτούσε στην ίδια κατεύθυνση με αυτήν που άρχισε!!!

Απάντηση