Ο γρίφος της ημέρας – «Η Παράδοση των Δεμάτων » (για καλούς λύτες)

Ένας μεταφορέας πρέπει να παραδώσει 6 διαφορετικά δέματα σε 6 οικογένειες που κατοικούν στους 6 ορόφους μιας πολυκατοικίας, μια σε κάθε όροφο.

Αυτός μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα δέμα κάθε φορά.

Η πολυκατοικία, δεν έχει ασανσέρ, από τον ένα όροφο στον άλλο έχει 21 σκαλοπάτια, και από το την εξωτερική πόρτα της πολύ-κατοικίας μέχρι την κεντρική είσοδό της μεσολαβούν 7 σκαλοπάτια. Πόσα σκαλοπάτια συνολικά θ’ ανέβει ο μεταφορέας, ως που να παραδώσει όλα τα δέματα;

 

Προτάθηκε από Carlo de Grandi

6 σχόλια

 1. Μάνος Κοθρής

  Οι αριθμοί των σκαλοπατιών που πρέπει να ανεβαίνει κάθε φορά αποτελούν τους 6 πρώτους όρους της αριθμητικής προόδου (αν), με α1 = 28 (7+21) και διαφορά ω = 21
  S6 = 6*(2α1 + 5ω)/2
  S6 = 3*(2*28 + 5*21)
  S6 = 3*(56 + 105)
  S6 = 3*161
  S6 = 483 σκαλοπάτια

 2. Carlo de Grandi

  Μάνο η λύση σου είναι λανθασμένη. Δες την πάλι. Ο πρώτος όρος δεν είναι ο αριθμός 28.

 3. Μάνος Κοθρής

  Θεώρησα ότι δεν μένει κανείς στο ισόγειο

  Οι αριθμοί των σκαλοπατιών που πρέπει να ανεβαίνει κάθε φορά αποτελούν τους 6 πρώτους όρους της αριθμητικής προόδου (αν), με α1 = 7 και διαφορά ω = 21
  S6 = 6*(2α1 + 5ω)/2
  S6 = 3*(2*7 + 5*21)
  S6 = 3*(14 + 105)
  S6 = 3*119
  S6 = 357 σκαλοπάτια

 4. Carlo de Grandi

  Ο μεταφορέας θ’ ανέβει συνολικά 357 σκαλοπάτια. Βάσει του τύπου τ=[α+(ν-1)*ω]
  θα βρούμε τον τελευταίο όρο της σειράς των σκαλοπατιών:
  τ = Ο τελικός όρος.
  α= Ο πρώτος όρος.
  ν= Το σύνολο των όρων.
  ω= Ο λόγος. (Η διαφορά μεταξύ των δύο διαδοχικών όρων της αριθμητικής προόδου)
  τ = α+(ν-1)*ω = 7+(6-1)*21= 7+(5*21) = 7+105 = 112 —> τ = 112 σκαλοπάτια.
  Από το τύπο Σο =[(α+τ)*ν]/2 της αριθμητικής προόδου βρίσκουμε το σύνολο των σκαλοπατιών που έχει η πολυκατοικία.
  Σο= Συνολικό Άθροισμα.
  α = Ο Πρώτος Όρος.
  τ = Ο Τελευταίος Όρος.
  ν = Το Πλήθος των Όρων.
  Σο=[(α+τ)*ν]/2=[(7+112)*6]/2 =(119*6)/2=714/2=357 σκαλοπάτια.

 5. Steve

  Εξηγήστε για ποιο λόγο ο πρώτος όρος α=7? Αφού τα 7 σκαλοπάτια είναι μόνο για να μπει στην πολυ-κατοικία. Άρα, για τον 1ο όροφο χρειάζεται να ανέβει α=7+21 => α=28

 6. Κατρινα

  Tι έγινε τελικα με αυτόν τον γριφο?

  Γιατι μεχρι να ανεβει στον 1ο οροφο δεν ειναι 28 τα σκαλοπάτια?

Απάντηση