Συνεργασία του εκπαιδευτικού ιστότοπου “Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ” με τον Carlo de Grandi

“Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ” ανακοινώνει τη συνεργασία με τον πλέον εξειδικευμένο άτομο στους γρίφους τον Carlo de Grandi.

Δείτε παρακάτω κάποια στοιχεία από το βιογραφικό του Carlo de Grandi

 


 Βιογραφικό


Ο Carlo de Grandi γεννήθηκε στη Βενετία το 1948. Σπούδασε πληροφορική και λογιστικά στην Αθήνα. Έμαθε να παίζει σκάκι όταν ήταν 10 ετών. Λόγω των ασχολιών του περιορίστηκε να παίζει μόνο σκάκι δι’ αλληλογραφίας. Είναι συνθέτης και λύτης του Καλλιτεχνικού Σκακιού. Με τη σύνθεση προβλημάτων άρχισε ν’ ασχολείται από το 1989. Έχει συνθέσει 50 προβλήματα. Διοργανωτής διαγωνισμών λύσεως προβλημά-των Καλλιτεχνικού Σκακιού με 26 διοργανώσεις στο ενεργητικό του. Είναι συγγραφέας κι’ έχει γράψει τρία βιβλία:

 • “Περί της γενέσεως και διαδόσεως του Ζατρικίου (Σκακιού) ανά τους αιώνες”. (Ιστορική αναφορά). Πρώτη Έκδοση:Αθήνα,1985.Δεύτερη Έκδο-ση: Αθήνα, 1989.
 • “Ιστορική αναφορά για τα Μαγικά Τετράγωνα και τα Μαγικά Άστρα”. Αθήνα, 1999.
 • “Τα Μαθηματικά της Παρέας”. Ανέκδοτο.

Συνεργάστηκε με πολλά Ελληνικά σκακιστικά περιοδικά όπως:

 • Γκαμπί.
 • ΣΚΑ(κιστική)-ΚΙ(νηση). (ΣΚΑ.ΚΙ)
 • Ελληνικό Σκάκι.
 • Ελεύθερες Ώρες.
 • Δελτίο Τοπικής Επιτροπής Σκακιστικών Σωματείων Κρήτης. (Τ.Ε.Σ.Σ.Κ.)
 • Το Σαχ.
 • L’ Italia Scacchistica. (Ιταλία)
 • Black and White (Ινδία)
 • Σαχ – Ματ.
 • Σκάκι Για Όλους.

 

CURRICULUM VITAE

Carlo de Grandi was born (1948) in Venice, Italy. He studied Accounting and Informatics in Athens. He speaks Italian, English and Greek language.
He has written the following books (in Greek)
(1) “About the origin and spreading of Zatrikion (Chess) through the centuries”, (Istorical report). Athens, 1985 (1st edition), 1989 (2nd edition)
(2) “Istorical report for Magic Squares and Magic Stars”, Athens, 1999
and he is preparing his third book “The Mathematics of the Party”.
He learned to play chess when he was 10 years old. Later he limited this activity to chess by post only. He is a composer and a solver of chess problems. Since he started composing, in 1989, he has created more than 120 problems.
He has organised 26 Contests of Solving Chess Problems.
He has cooperated with many chess magazines :

[Gambit], [Skakistiki Kinissi (= Chess Move)], [Elliniko Skaki (= Greek Chess)], [Eleftheres Ores (= Free Hours)], [Deltio T.E.S.S.K (a Regional Bulletin)], [To Sah (= The Checking], [L’ Italia Scacchistica (= The Chess Italy)], [Black and White (an Indian magazine)], [Sah Mat (= Check – Mate)], [Skaki gia Olous (= Chess for all)].

Απάντηση