Οι σύνδεσμοι σύνδεσης θα ενεργοποιηθούν τις ημέρες διεξαγωγής του φεστιβάλ.

 Οι γρίφοι θα είναι ταξινομημένοι κατά τάξη και σε κάθε τάξη θα υπάρχει τράπεζα θεμάτων, μέσα από την οποία θα γίνεται τυχαία η επιλογή των ασκήσεων στον καθένα συμμετέχοντα. Η μέγιστη διάρκεια της επίλυσης των γρίφων θα είναι 45 ΄.

Επισημαίνεται ότι, για να δουν οι διαγωνιζόμενοι τις σωστές απαντήσεις στους γρίφους και την τελική τους βαθμολογία, θα πρέπει να εισέλθουν στη πλατφόρμα με τους κωδικούς του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Θα δοθούν διακρίσεις στην επίλυση των γρίφων;

Ναι. Όσοι από τους συμμετέχοντες στην επίλυση γρίφων συγκεντρώσουν βαθμολογία μεγαλύτερη του 80%, θα λάβουν αριστείο διάκρισης με τα στοιχεία τους, τα οποία θα δηλώσουν στο e-mail κατά τη διάρκεια της επίλυσης των ασκήσεων. Για το λόγο αυτό, δώστε προσοχή στη σωστή συμπλήρωση του email.