Ο γρίφος της ημέρας – “Αναζητώντας το τελευταίο ψηφίο” (για άριστους λύτες)

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

Attachments

 • 4 (66 kB)

3 σχόλια

 1. Anna

  Θα ειναι μηδέν αφου στους δεκαδικούς αριθμούς προσθέτοντας το μηδέν στο τέλος του αριθμού μετά την υποδιαστολή δεν αλλάζει την αξία του

 2. Μάνος Κοθρής

  Προφανώς ζητείται το τελευταίο μη μηδενικό δεκαδικό ψηφίο.

  Ο αριθμός γράφεται (2^2019)/(10^2019)
  Το τελευταίο μη μηδενικό δεκαδικό ψηφίο που ζητείται είναι το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 2^2019
  Με δεδομένο ότι 2^5 = 32 (τελειώνει σε 2) έχουμε
  2^2019 = 2^(5*403+4) = (2^5)^403 *2^4 –> 2^403 * 2^4 = 2^407
  2^407 = 2^(5*81+2) = (2^5)^81 *2^2 –> 2^81 * 2^2 = 2^83
  2^83 = 2^(5*16+3) = (2^5)^16 *2^3 –> 2^16 * 2^3 = 2^19
  2^19 = 2^(5*3+4) = (2^5)^3 *2^4 –> 2^3 * 2^4 = 2^7
  2^7 = 2^5 *2^2 –> 2 * 2^2 = 8

  Επομένως το τελευταίο μη μηδενικό δεκαδικό ψηφίο είναι το 8.

 3. Carlo de Grandi

  Λύση του Α. Δρούγα.
  1/(5)^2019 = (2^2019)/(2^2019)*(5^2019)= (2^2019)/10^2019
  Ο αριθμητής έχει το ίδιο τελικό ψηφίο με τον αρχικό αριθμό καθώς είναι ο αρχικός με την υποδιαστολή μετατοπισμένη κατά 2.019 θέσεις αριστερά. Τώρα,οι δυνάμεις του 2 έχουν ένα κύκλο τελευταίου ψηφίου μήκους 4 ψηφίων:
  2, 4, 8, 6,
  2, 4, 8, 6,
  2, 4, 8, 6,
  2, 4, 8, 6,……..
  Έτσι 2.019 = 4*504+3
  Άρα έχουμε 504 κύκλους 2, 4, 8, 6 και επιπλέον 2, 4, 8
  Οπότε το τελευταίο ψηφίο είναι το 8.

Απάντηση