Το ωρολόγιο πρόγραμμα η διδακτέα ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων στα ΕΠΑΛ

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022

Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΩΡΕΣ

(Ημερ.)

ΩΡΕΣ

(Εσπερ.)

1 Νέα Ελληνικά 4 4
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 3
Γεωμετρία 1 1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική 2 2
Χημεία 1 1
Βιολογία 1 1
4 Πολιτική Παιδεία 2 1
5 Ιστορία 1 1
6 Θρησκευτικά 1 1
7 Φυσική Αγωγή 2 1
8 Πληροφορική 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 22 ώρες 20 ώρες
Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

(Ημερ.)

ΩΡΕΣ

(Εσπερ.)

1 Νέα Ελληνικά 3 3
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 2 2
Γεωμετρία 1 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 1 1
Χημεία 1 1
4 Θρησκευτικά 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες 10 ώρες
Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.
Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ

(Ημερ.)

ΩΡΕΣ

(Εσπερ.)

1 Νέα Ελληνικά 3 3
2 Μαθηματικά Άλγεβρα 2 2
Γεωμετρία 1 1
3 Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2 2
Χημεία 1
5 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 1
6 Φυσική Αγωγή 1
ΣΥΝΟΛΟ 12 ώρες 10 ώρες

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Απάντηση