Ο Γρίφος της Κυριακής: «Περί Κρουνών»

 (Α) Η Δεξαμενή Ι

Δυο βρύσες/βάνες Α και Β  όταν λειτουργούν ταυτόχρονα , γεμίζουν μια δεξαμενή σε 2 ώρες. Όταν λειτουργούν χωριστά , η μια βρύση χρειάζεται 3 ώρες περισσότερο χρόνο απ την άλλη για να γεμίσει τη δεξαμενή. Να βρείτε το χρόνο που χρειάζεται κάθε βρύση για να γεμίσει τη δεξαμενή μόνη της.

(Β) Η Δεξαμενή ΙΙ

Οι κρουνοί (βρύσες/βάνες) Κ1 και Κ2 παρέχουν νερό σε μια δεξαμενή Δ, ενώ ο κρουνός Κ3 την αδειάζει Η παροχή του Κ1 είναι 3 λίτρα το δευτερόλεπτο, και η παροχή του Κ2 είναι 1,50 λίτρα το δευτερόλεπτο. Η παροχή του Κ3 είναι 2 λίτρα το δευτερόλεπτο και, όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη, την αδειάζει σε 30 λεπτά. Εάν η δεξαμενή περιέχει νερό κατά τα 2/3 της και ανοίξουμε ταυτόχρονα και του τρεις κρουνούς Κ1, Κ2, και Κ3 πόσος χρόνος απαιτείται για να γεμίσει;

(α) 6 λεπτά της ώρας, (β) 8 λεπτά της ώρας, (γ) 10 λεπτά της ώρας, (δ)12 λεπτά της ώρας

(Γ) Τι Κοινό;

Και ένας γρίφος του ενός λεπτού, για ένα διάλειμμα από την λύση των ανωτέρω γρίφων.

«Τι κοινό έχουν ένας μαθηματικός και μια ξανθιά;»

Attachments

  • 1 (51 kB)
  • 2 (62 kB)
  • 3 (64 kB)

1 σχόλιο

Απάντηση