Ο Γρίφος της Κυριακής

(Α) Οι Αριθμοί

Ο μάγος Λαμάρ παρουσιάζει ένα μη ολοκληρωμένο μαγικό τετράγωνο  με τοποθετημένους  τρεις αριθμούς. Γίνε κι’ εσύ μάγος. Εισαγάγετε τους αριθμούς 5, 8,  9, 12, 13, 15 στ’  άδεια κελιά και κάντε το τετράγωνο μαγικό.

(Β) Η Πιθανότητα

Το πρωί, ο Γιώργος  έχει 3 επιλογές μεταφοράς στη δουλειά και το βράδυ έχει τις ίδιες 3 επιλογές για την επιστροφή στο σπίτι. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλέξει τον ίδιο τρόπο μεταφοράς δύο φορές;

(Γ) Η Μαγική Εικόνα

Ο αριθμός 8 εμφανίζεται στην κάρτα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να τα εντοπίσετε όλα;

Απάντηση