Ο Γρίφος της Κυριακής

(Α)  Οι Ζυγίσεις

(α)Υπάρχουν 128 νομίσματα δύο διαφορετικών βαρών, 64 από το καθένα.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει πάντα δύο διαφορετικά νομίσματα, διαφορετικών βαρών, εκτελώντας όχι περισσότερες από 7 ζυγίσεις σε μια ζυγαριά;

(β) Υπάρχουν 8 νομίσματα δύο διαφορετικών βαρών, 4 από το καθένα.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει πάντα δύο διαφορετικά νομίσματα, διαφορετικών βαρών, εκτελώντας μόνο 2 ζυγίσεις σε μια ζυγαριά;

Απάντηση